Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Chủ nhật, 22/10/2017 - 11:19

Tài liệu phục vụ học tập các môn học của Bộ môn Luật Kinh tế đã xuất bản

I. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

    1. Giáo trình Pháp luật đại cương, Chủ biên: TS Lê Thị Thanh và TS Hoàng Thị Giang, NXB Tài chính, 2009 (Tài liệu học tập chính).

    2. Câu hỏi và bải tập tình huống Pháp luật đại cương, Chủ biên: PGS.,TS Lê Thị Thanh và TS Hoàng Thị Giang, NXB Tài chính, 2012 (Tài liệu tham khảo).

II. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ

    3. Giáo trình Pháp luật kinh tế, Chủ biên: PGS.,TS Lê Thị Thanh, NXB Tài chính, 2010 (Tài liệu học tập chính).

    4. Câu hỏi và bải tập tình huống Pháp luật kinh tế, Chủ biên: TS Lê Thị Thanh, NXB Tài chính, 2010 (Tài liệu tham khảo).

    5. Sách tham khảo Pháp luật kinh doanh, Chủ biên: TS Hoàng Thu Hằng, NXB Tài chính, 2016 (Tài liệu tham khảo).

III. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ TÀI -  CHÍNH 1 VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

    6. Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế - tài chính 1, Chủ biên: TS Hoàng Thị Giang, NXB Tài chính, 2017 (Tài liệu học tập chính).

    7. Bài giảng gốc  Pháp luật cạnh tranh, Chủ biên: TS Hoàng Thị Giang và TS Tô Mai Thanh, NXB Tài chính, 2017 (Tài liệu học tập chính).

IV. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ - TÀI CHÍNH 2 VÀ PHÁP LUẬT HẢI QUAN

    8. Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế - tài chính 2, Chủ biên: TS Hoàng Thị Giang và TS Tô Mai Thanh, NXB Tài chính, 2017 (Tài liệu học tập chính).

    9. Sách chuyên khảo Pháp luật quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam, Chủ biên: TS Phạm Thị Hồng Nhung, NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật, 2016 (Tài liệu tham khảo).

    10. Bài giảng gốc Pháp luật hải quan, Chủ biên: TS Hoàng Thị Giang và TS Tô Mai Thanh, NXB Tài chính, 2017 (Tài liệu học tập chính).

V. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH TẾ - TÀI CHÍNH 3 VÀ PHÁP LUẬT BẢO HIỂM

    11. Bài giảng gốc Pháp luật kinh tế - tài chính 3, Chủ biên: TS Hoàng Thị Giang và TS Hoàng Thu Hằng, NXB Tài chính, 2017 (Tài liệu học tập chính).

    12. Sách chuyên khảo Pháp luật về hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam, Chủ biên: TS Hoàng Thu Hằng, NXB Chính trị Quốc gia - Sự Thật, 2013 (Tài liệu tham khảo).

    13. Giáo trình Pháp luật bảo hiểm, Chủ biên: TS Hoàng Thị Giang và PGS.,TS Ngô Văn Hiền, NXB Tài chính, 2017 (Tài liệu học tập chính)./.

Số lần đọc: 4622
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà