Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Các bộ môn trong Khoa
Thứ sáu, 30/05/2014 - 16:11

Các bộ môn trong Khoa

1. Bộ môn Kinh tế học

   Lãnh đạo bộ môn: Bộ môn Kinh tế học được thành lập năm 2003, trên cơ sở hợp nhất hai bộ phận: Các giảng viên giảng dạy môn học Kinh tế vĩ mô (thuộc Bộ môn Thống kê và Kinh tế lượng) và giảng viên giảng dạy môn học Kinh tế vi mô (thuộc Bộ môn Kinh tế quốc tế).

   Trưởng Bộ môn      :  PGS, TS.Nguyễn Thị Việt Nga

   Phó trưởng bộ môn:  TS. Phạm Quỳnh Mai

                                     TS. Nguyễn Đình Hoàn

   Hiện nay bộ môn có 25 giảng viên cơ hữu (02 PGS; 08 TS; 04 ThS.NCS; 06 ThS; trong đó có 01 NGND, 01 NGƯT); 04 giảng viên kiêm chức (02 PGS; 01 TS; 01 ThS, trong đó có 02 NGƯT); 01 TS giảng viên thỉnh giảng.

   Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Bộ môn Kinh tế học, Học viện Tài chính, phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

   Emaill: kinhtehoc2003@yahoo.com.vn; kinhtehochvtc@gmail.com.

Nhiệm vụ giảng dạy các môn học (học phần):

   1. Kinh tế vi mô;

   2. Kinh tế vĩ mô ;

   3. Kinh tế vi mô 1;

   4. Kinh tế vĩ mô 1;

   5. Kinh tế vi mô 2;

   6. Kinh tế vĩ mô 2;

   7. Kinh tế công cộng;

   8. Cơ sở hình thành giá cả;

   9. Kinh tế nguồn lực tài chính 1;

   10. Kinh tế nguồn lực tài chính 2;

   11. Kinh tế nguồn lực tài chính 3;

   12. Kinh tế Việt nam;

   13. Quản lý tài chính của Việt Nam 1;

   14. Quản lý tài chính của Việt Nam 2.

Nghiên cứu khoa học: có bề dày về thành tích NCKH:

   - Chủ trì 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Nhánh cấp Nhà nước;

   - Chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện;

   - Chủ biên 06 giáo trình;

   - Chủ biên 16 sách tham khảo; chuyên khảo;

   - Tác giả và đồng tác giả 04 cuốn sách chuyên khảo và tham khảo;

   - Tham gia nhiều cuốn sách chuyên khảo và tham khảo;

   - Tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong và ngoài Học viện.

Thành tích khen thưởng bậc cao:

   -  Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007; 2012.

   - Huân chương lao động Hạng ba: năm học 2008- 2009.

2. Bộ môn Kinh tế Đầu tư tài chính

  Trưởng Bộ môn       :       TS. Lương Thu Thủy

   Phó trưởng bộ môn:       TS. Trần Phương Anh

   Phó trưởng bộ môn:       TS. Trần Thị Phương Dịu

   Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Bộ môn Kinh tế Đầu tư tài chính, Học viện Tài chính; phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà nội.

Nhiệm vụ giảng dạy môn: Bộ môn đảm nhiệm 09 môn học (học phần):

  1. Kinh tế phát triển
  2. Quản lý dự án
  3. Lập và thẩm định dự án đầu tư
  4. Kinh tế đầu tư
  5. Phân tích chi phí và lợi ích dự án đầu tư
  6. Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh
  7. Quản lý và quy hoạch đất đai
  8. Đấu thầu
  9. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Nghiên cứu khoa học: Các kết quả NCKH của Bộ môn và các giảng viên trong Bộ môn (Chỉ tính từ 2013 đến 2023), gồm:
- Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (cấp Bộ, đề tài cấp
tỉnh, đề tài nhánh cấp Nhà nước) trong và ngoài Học viện
- Chủ trì hơn 50 đề tài NCKH cấp Học viện
- Chủ biên 04 giáo trình và 04 bài giảng gốc
- Chủ biên 02 sách tham khảo, 01 sách chuyên khảo
- Tham gia nhiều sách chuyên khảo, tham khảo
- Nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy tín trong và ngoài nước;
tham gia nhiều hội thảo quốc tế
- Hướng dẫn nhiều NCS, học viên cao học và nhiều sinh viên NCKH.

3. Bộ môn Luật Kinh tế

    Bộ môn Luật Kinh tế được thành lập năm 1970 với tiền thân là Tổ pháp chế, cùng với sự phát triển của Trường Đại học Tài chính- Kế toán (nay là HVTC); suốt chặng đường 50 năm phát triển của Học viện, hiện nay bộ môn Luật Kinh tế thuộc Khoa Kinh tế có 11 giảng viên cơ hữu (01 PGS; 04 TS; 3 ThS.NCS; 04 ThS và 02 cao học viên), 01 TS giảng viên kiêm chức; 01 PGS là giảng viên kiêm môn.

    Trưởng bộ môn              :    TS. Tô Mai Thanh

   Phó trưởng bộ môn         :    TS. Phạm Thị Hồng Nhung   

   Phó trưởng bộ môn         :    TS. Đoàn Thị Hải Yến   

   Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Bộ môn Luật Kinh tế; Học viện Tài chính, phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

   Email: bomonluathvtc@yahoo.com

Nhiệm vụ giảng dạy:

   1. Pháp luật đại cương;

   2. Pháp luật kinh tế;

   3. Pháp luật Kinh tế- Tài chính 1;

   4. Pháp luật Kinh tế- Tài chính 2;

   5. Pháp luật Kinh tế- Tài chính 3;

   6. Pháp luật Hải quan;

   7. Pháp luật Bảo hiểm;

   8. Pháp luật cạnh tranh;

   9. Pháp luật sở hữu trí tuệ;

   10. Pháp luật đất đai;

   11. Pháp luật lao động;

Nghiên cứu khoa học: có bề dày về thành tích NCKH:

   - Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp bộ;

   - Chủ trì 10 đề tài NCKH cấp Học viện;

   - Chủ biên 03 giáo trình; 02 bài tập tình huống;

   - Tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp trong và ngoài Học viện

Thành tích khen thưởng bậc cao

   - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2003

   - Huân chương lao động Hạng ba năm 2011

 

Số lần đọc: 46549
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà