Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Thứ sáu, 25/07/2014 - 22:15

Tài liệu phục vụ học tập các môn học của Bộ môn Kinh tế học đã xuất bản

  I. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIÁ CẢ

1. GT Cơ sở hình thành giá cả, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và PGS.TS Trần Xuần Hải, NXBTC 2012. (Tài liệu học tập chính) Mục lục

2. GT Cơ sở hình thành giá cả, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và PGS.TS Ngô Trí Long, NXBTC 2007. (tài liệu tham khảo)

     II. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ CÔNG CỘNG

3. GT Kinh tế công cộng, Chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần và TS Đỗ Thị Thục, NXBTC 2013. (tài liệu học tập chính thức)

     III. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ II

4. GT Kinh tế vi mô 2, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần và TS Phạm Quỳnh Mai, NXB Tài chính 2016 (tài liệu học tập chính) Mục lục

5. Hướng dẫn thực hành môn học Kinh tế vi mô 2, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và TS. Phạm Quỳnh Mai, NXBTC 2017 (tài liệu học tập chính)

6. GT Kinh tế vi mô II, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần và ThS Phạm Quỳnh Mai, NXBTC 2014.

7. Kinh tế học vi mô, PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXB LD - XH 2005; NXB ĐHKTQD 2007, NXBTC 2009, 2010 (sách tham khảo)

8. Cấu trúc thị trường – Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, TS Nguyễn Xuân Thạch, NXBTC 2009 (sách chuyên khảo).

     IV. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ VÀ KINH TẾ VI MÔ 1

9. GT Kinh tế vi mô 1, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần và THS. Nguyễn Hồng Nhung NXB Tài chính 2014 (tài liệu học tập chính)

10. Kinh tế học vi mô 1, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBĐHKTQD HN: 2008, và NXBTC 2009 và 2011 (sách tham khảo)

11. Bài tập và trắc nghiệm kinh tế học vi mô, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần và ThS Nguyễn Hồng Nhung, NXBTC 2012 (Tài liệu học tập chính)

12. Những vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô, chủ biên TS Nguyễn Văn Dần, NXBLĐ-XH 2006 (sách tham khảo)

13. Kinh tế học vi mô (học phần kinh tế vi mô cơ sở), chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBLĐ-XH 2007 (sách tham khảo)

14. Bài tập kinh tế học vi mô, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2007 (sách tham khảo)

15. Hướng dẫn thực hành môn kinh tế học vi mô, PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2009, 2011 (sách tham khảo)

     V. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ VĨ MÔ VÀ KINH TẾ VĨ MÔ 1

16. GT Kinh tế vĩ mô 1, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, TS Đỗ Thị Thục, NXBTC 2016 (tài liệu học tập chính) Mục lục

17. Bài tập và trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, TS Phạm Quỳnh Mai, NXBTC 2016 (Tài liệu hoc tập chính)

18. Bài tập và trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần và ThS Phạm Quỳnh Mai, NXBTC 2013 (sách tham khảo)

19. Kinh tế học vĩ mô 1, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXB ĐHKTQD HN: 2008, và NXBTC 2009 và 2010.

20. Kinh tế học vĩ mô (học phần kinh tế vĩ mô cơ sở), chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBLĐ-XH 2007 (sách tham khảo)

21. Bài tập kinh tế học vĩ mô, chủ biên TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2002, 2004. (sách tham khảo)

22. Bài tập và trắc nghiệm kinh tế học vĩ mô, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2008 (sách tham khảo)

23. Hướng dẫn thực hành môn kinh tế học vĩ mô, PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2009, 2011 (sách tham khảo)

     VI. PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2

24. GT Kinh tế vĩ mô 2, PGS.TS Nguyễn Văn Dần và TS. Đỗ Thị Thục, NXB Tài Chính 2014 (tài liệu học tập chính) Mục lục

25. Hướng dẫn thực hành môn học Kinh tế vĩ mô 2, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và TS. Phạm Quỳnh Mai, NXBTC 2017 (tài liệu học tập chính)

26. Kinh tế học vĩ mô, chủ biên PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2003, 2005, 2007, 2008, 2010 (sách tham khảo)

27. Chính sách tài khoá công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBTC 2007, 2009 (sách chuyên khảo)

28. Chính sách tài khoá công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, PGS.TS Nguyễn Văn Dần, NXBLĐ-XH 2016 (sách chuyên khảo) Mục lục

29. Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và PGS.TS Trần Xuân Hải, NXBTC 3/2009; 9/2009, 2011. (sách chuyên khảo).

     VII. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC TẬP MÔN KINH TẾ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH

30. Bài giảng gốc, Kinh tế nguồn lực tài chính 1, Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Dần và ThS. Phạm Quỳnh Mai (Tài liệu chính)

     VIII. TÀI LIỆU PHỤC VỤ MÔN KINH TẾ VIỆT NAM

31. Bài giảng gốc, Kinh tế Việt Nam, Chủ biên TS. Đỗ Thị Thục và TS Nguyễn Thị Việt Nga (tài liệu chính)

Số lần đọc: 12490
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật
Tin phản hồi
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà