Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Giới thiệu
Thứ sáu, 13/11/2015 - 9:27

Khoa Kinh tế

                                                    
   Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1865/QĐ-BTC ngày 23/07/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Khoa Kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của HVTC.

 1. Giới thiệu sơ lược:

Tổng số: 45 viên chức cơ hữu (44 giảng viên và 01 cán bộ văn phòng khoa)

- Khoa hiện có 3 bộ môn:

   + Kinh tế học (22 giảng viên)

   + Kinh tế Đầu tư tài chính (12 giảng viên)

   + Luật Kinh tế (10 giảng viên)

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện đào tạo và quản lý sinh viên các chuyên ngành:

          + Kinh tế và Quản lý Nguồn lực tài chính;

          + Kinh tế Đầu tư.

          + Kinh tế - Luật

- Giảng dạy trực tiếp chương trình đào tạo cử nhân các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Ngôn ngữ Anh những môn học được phân công. Tham gia đào tạo Sau đại học các chuyên ngành của Học viện tài chính.

- Chủ trì và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin phục vụ giảng dạy đào tạo đại học và sau đại học. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp góp phần phục vụ công tác hoạch định chính sách. Cụ thể:

   + Chủ biên và tham gia viết giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ đào tạo đại  học và sau đại học các ngành được phân công;

   + Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp trong và ngoài học viện;

3. Kế hoạch

   Hiện nay Khoa đang tích cực hoàn chỉnh nội dung tài liệu chương trình đào tạo giảng dạy 03 chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý Nguồn lực tài chính, Kinh tế Đầu tư tài chính và Kinh tế - Luật.

4. Mục tiêu đào tạo

   Đào tạo ra các cử nhân kinh tế, các tài chính gia có kiến thức rộng về kinh tế và hiểu biết sâu sắc về tài chính kế toán đồng thời cung cấp kiến thức cần thiết giúp cho sinh viên có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp với khả năng cao nhất.

5. Liên hệ:

- Địa chỉ: Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính, số 58 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (04)37.525.550

- Email: Khoakinhte@hvtc.edu.vn; Khoakinhtehvtc@yahoo.com; Khoakinhtehvtc@gmail.com.

Số lần đọc: 8322
Các bài đã đăng
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà