Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Danh sách các nhà khoa học
Thứ hai, 16/10/2017 - 21:49

Danh sách các nhà khoa học cơ hữu có học vị Tiến sỹ, Phó Giáo sư - Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính

STT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Luận án tiến sĩ

Nơi bảo vệ

Năm

bảo vệ

1

Nguyễn Văn Dần

PGS,TS

Các giải pháp tài chính đối với việc giải quyết việc làm ở Việt nam hiện nay.

Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội

2000

2

Đỗ Thị Thục

TS

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm vận tải đường sắt trong điều kiện kinh doanh hiện nay

Học viện Tài chính

2002

3

Đinh Văn Hải

PGS,TS

Các giải pháp tài chính để phát triển kinh tế trang trại vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

Học viện Tài chính

2004

4

Hoàng Thị Giang

TS

Pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Viện Nhà nước và pháp luật

2007

5

Lương Thu Thủy

TS

Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế

Học viện Khoa học Xã hội

2011

6

Nguyễn Thị Việt Nga

PGS, TS

Tác động của một số công cụ tài chính vĩ mô đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Học viện Tài chính

2012

7

Trần Phương Anh

TS

Phát triển nguồn nhân lực cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nước ta

Học viện Khoa học Xã hội

2012

8

Tô Mai Thanh

TS

Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

2014

9

Phạm Thị Hồng Nhung

TS

Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam

Học viện Khoa học Xã hội

2015

10

Phạm Quỳnh Mai

TS

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của Trung Quốc: Một số bài học cho Việt Nam

Học viện Khoa học Xã hội

2016

11

Nguyễn Đình Hoàn

TS

Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Học viện Tài chính

2017

 12 Võ Thy Trang TS Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành nông sản giữa Việt Nam và APEC Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh 2017

13

Trần Thị Phương Dịu

TS

Chính sách tài chính phá triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2025 - trường hợp ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Học viện Khoa học Xã hội

2018

14 Hồ Thị Hoài Thu TS Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển hộ kinh doanh trong lĩnh vực khai thác thủy sản ở Việt Nam Học viện Tài chính 2018

15

Nguyễn Thị Tuyết

TS

Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ngành xây dựng Việt Nam

Học viện Tài chính

2020

16

Đoàn Thị Hải Yến

TS

Pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam

Đại học Luật Hà Nội

2020

17 Lê Thị Hồng Thúy TS Tác động của chất lượng thể chế đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2021
18 Nguyễn Tiến Đức TS Cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp thương mại dầu khí tại Việt Nam Học viện Tài chính 2021
Số lần đọc: 66041
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà